Sertleşme sorunu (Erektil Disfonksiyon)

Sertleşme sorunu ya da tıbbi adıyla erektil disfonksiyon, her on erkekten birini etkileyen oldukça yaygın bir sorundur. Cinsel aktiviteler, biyolojik olarak üreme amacının ötesinde insanların yaşam kalitesini yakından etkileyen önemli bir unsurdur. Cinsel konularda yaşanan sorunlar, sosyal ilişkilerin de olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 

Sertleşme Sorunu Nedir?

Sertleşme sorunu, erkek cinsel organının başarılı bir cinsel ilişkiyi sağlayabilecek sertlik düzeyine ulaşamama ya da bu sertlik durumunu yeterince sürdürememe halini tanımlamakta kullanılmaktadır. Sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon), 40 yaş üstü erkeklerde daha sık görülmektedir. En sık rastlanan cinsel fonksiyon bozukluğu olan sertleşme sorunu, ara sıra karşılaşılan sertleşme sorunundan tamamen yitirilen sertleşme fonksiyonuna kadar değişken bir aralığa sahiptir. Yoğun stres ya da ciddi bir sağlık sorunu yaşamak gibi durumlarda çoğu erkek sertleşme sorunuyla karşılaşsa da bu sorunun uzun süre devam etmesi bir uzmana başvurmayı zorunlu kılmaktadır.  İlerleyen yaşla birlikte sertleşme sorunuyla karşılaşma sıklığı gibi şiddeti de artmaktadır.

Sertleşme (Ereksiyon) Nasıl Gerçekleşir?

Sertleşme, beyin, omurilik, sinirler, kan damarları, penis düz kası ve hormonların görev adlığı komplike bir olaydır. Sağlıklı bir sertleşme için, dokunma, görme, düşünme, koku, ses veya tamamının birleşmesi sonucu uyarılma gerekmektedir. Uyarılmayla birlikte beyin penis sinirlerine aktive edici sinyaller göndermekte ve bu sinyallerin etkisiyle penis dokusu gevşeyerek atardamarlar genişlemektedir. Korpora kavernoza, tunika albuginea adı verilen esnek bir bağ dokusu tarafından çevrelenen ve penis dokusu içinde yan yana duran iki silindirden oluşmaktadır. Beyinden gelen sinyaller sonucu penis dokusunun gevşeyip atardamarların genişlemesiyle ereksiyon halkalarına gelen kan miktarı da artmaktadır. Tüm bunlar penisin genişlemesine ve boyunun uzamasına neden olmaktadır. Ereksiyon halkalarında artan kanın penisten uzaklaşmasını sağlayan toplardamarları tunika albugineanın iç duvarı sıkıştırarak kanın penis içinde hapsolmasını sağlamaktadır. Beyinde gerçekleşen uyarının sürmesi sertleşmenin devam etmesini sağlar ve boşalmaya ya da uyarının geçmesine kadar penis sertliğini korur. Boşalma ya da cinsel ilginin kaybedilmesiyle birlikte penis eski yumuşak durumuna dönmektedir.

Sertleşme Sorununun Nedenleri Nelerdir?

Sertleşme sorununun nedenleri psikolojik ya da fizyolojik olabileceği gibi her ikisi de etken olabilmektedir. Tedavi sürecinde psikolojik ve fizyolojik nedenlerin ayırt edilmesi ya da her ikisinin de etkili olup olmadığının bilinmesi önem taşımaktadır.

Stres ve endişe hali, sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon)’a neden olan psikolojik nedenler arasında ilk sırayı almaktadır. Stres, endişe, psikiyatrik hastalıklar gibi psikolojik nedenler devreye girdiğinde penil mekanizmalar normal olmakla birlikte beynin penise gönderdiği sinyaller engellenmekte ve sertleşme gerçekleşmemektedir. Kişinin cinsel ilişkide başarısız olma kaygısı yaşaması da psikolojik etkenler arasındadır.

Sertleşme sorununa neden olan fiziksel nedenler birden fazla başlık altında toplanmaktadır. Damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, hormonal nedenler, ilaç kullanımı gibi etkenler beyin – penis arasındaki koordinasyonu bozmakta ya da penise yeterli kan ulaşmasına engel olarak sertleşme sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Sertleşme Sorununun Tedavisinde Hangi Yöntemler Uygulanır?

Tedavi yönteminin belirlenmesinde sertleşme sorununun nedeni büyük önem taşımaktadır. Psikolojik sorunlardan kaynaklanan sertleşme sorunlarında hastanın partnerinin de eşlik ettiği seks terapisi seansları olumlu sonuç vermektedir. Bu amaçla, konusunda uzmanlaşmış psikologlardan yardım alınması yararlı olacaktır.

Fizyolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon) tedavisi için öncelikle nedenin tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. Fizyolojik nedenlerden kaynaklanan sertleşme sorunlarının tedavisinde genellikle 4 ana tedavi yönteminden yararlanılmaktadır.

  1. Ağız yoluyla alınan ilaçlarla tedavi
  2. Vakum cihazı cihazı kullanımı
  3. Penis içine enjeksiyon
  4. Penis protezi

Bu tedavi yöntemleri, sertleşme sorununun ortaya çıkma nedenini ortadan kaldırmamakla birlikte cinsel ilişki sağlayacak sertleşme düzeyine ulaşılmasında etkili olmaktadır. Tedavinin ilk basamağını ağız yoluyla alınan ilaçlar oluştururken, son aşamada ise penis protezi uygulanabilmektedir.

Sonuç olarak; tüm cinsel fonksiyon bozukluklarında olduğu gibi sertleşme sorunuyla karşılaşılması halinde de derhal bir hekime başvurulmalı ve sorun olabildiğince ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Sertleşme sorununun her on erkekten birinde karşılaşılan çok yaygın bir rahatsızlık olduğu unutulmamalı ve asla utanılacak bir durum olarak görülmemelidir. Kliniğimizde, sertleşme sorunu başta olmak üzere cinsel fonksiyon bozukluklarının teşhis ve tedavisi konusunda uzman hekimlerimizce yapılmaktadır.